Årsmötet 24 mars

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för gångna året och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Samtidigt var det ett par förändringar i styrelsesammansättningen.