Tävling

TISDAGSGOLFEN

Tisdag 17 maj (??) drar Tisdagsgolfen igång.
Poängbogey ett varv på Rotebro Golfs 9-hålsbana.
Tävlingen är öppen för alla med officiellt hcp och giltigt golf-ID.
Högsta exakta hcp man får tillgodoräkna sig är dock 36.
Man får spela närsomhelst under dagen.
Anmälan och betalning, 60 kr, görs i Repan före start.
Man måste ha markör med officiellt hcp. Helst spelare som själv är med i tävlingen.
Hcp-registrering av ronden är obligatorisk.
Spel eller träning på banan samma dag före tävlingsronden är inte tillåtet och medför diskning.
Korrekt och prydligt ifyllt scorekort SMS:as till 0708-358150 samma dag efter att jag har givit klartecken i Facebookgruppen.
Markera med siffra hur många extraslag ni har på respektive hål.
Segraren får 50 %, tvåan 30 % och trean 20 % av prispotten.
Vid lika poäng sker särskiljning:

 1. Lägre bruttoscore.
 2. Lägre exakt nettoscore.
  (Dvs. bruttoscore minus exakt hcp.)
 3. Skulle även exakt-hcp vara lika så delas placering och pris.
  Bonuspotten på 10 % går till lägsta bruttoscore och delas om flera har samma.
  Streckade hål kommer att räknas som ett slag mer än score som ger noll poäng på hålet.
  Totalsegrare 2022 blir den som har flest poäng på sina 10 bästa ronder på Tisdagsgolfen under säsongen.
  Skulle två eller flera var lika så räknas de 11 bästa, sedan de 12 bästa och så vidare…
  Lycka till!

Lägesförbättring en klubblängd, dock ej närmre hål, gäller tillsvidare på de kortklippta delarna av banan.
Damer får slå ut från kullen bortom närmsta bunkern så länge som gul tee är framflyttat till samma tee som röd.
Några bunkrar är markerade som MUA. Där gäller en klubblängd från närmaste punkt för lättnad. Dock ej närmre hål.