SCRAMBLE

Jag tänker fixa en Texas/Florida scramble i september.
Det blir lag sammansatta med så lika shcp som möjligt och starttider under samma dag, vilket innebär ordentlig framförhållning för anmälan. Om det blir två-, tre- eller fyrmanna beror på deltagarantalet.
I facebookgruppen ”Spela på Rotebro Golf” pågår omröstning om vilken dag vi ska ni spela. Alternativen är 15-19 september. I nuläget lutar det åt lördag 17 september. Ni som inte är med i facebookgruppen kan rösta på dag och därmed anmäla er till tävlingen via SMS till mig på 0708358150.