Kampanj för blivande medlemmar 2022

Klubben erbjuder 50% prissänkning för alla nya medlammar som väljer att gå med i klubben under resterande delen av 2022.