Årsmöte hölls 30 mars kl 18

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2022 av de medlemmar som närvarade på årsmötet. Styrelsen omvaldes enhälligt Med undantag för Fredrik Kruus som ersätter Maria Sognefors som suppleant.

Klicka här för att se Årsredovisningen