Att tänka på…

…när ni fyller i scorekort från tävlingar:

– Fyll i de obligatoriska rutorna upptill på scorekortet.

– Sätt en prick för varje hcp-slag du har på respektive hål uppe i högra hörnet i score-rutan.

– Summera både bruttoscoren och poängen och kontrollräkna.

För högt summerad score och för lågt summerad poäng kommer att räknas som den står. Motsatsen kommer att ge tillägg/avdrag från rätt score/poäng med lika många slag/poäng som felräkningen är. Ej summerad bruttoscore kommer inte att räknas.

– Inte uthålat hål noteras som två slag mer än det antal som skulle ha gett ett poäng på hålet.

– Se till att både din och din markörs signatur och dennes golf-id och syns på inskickad bild av scorekortet.

Vänliga hälsningar Magnus.