Aktuellt

Viktigt! Extra årsmöte torsdag 14 oktober 2021

Styrelsen i Grindslantens Golfklubb kallar medlemmarna till extra årsmöte för att ändra stadgarna så att de följer Svenska Golfförbundets riktlinjer. Alla medlemmar är välkomna men behöver anmäla sig senast 8 oktober via e-post till info@grindslantengolf.se

Tid och plats: Det extra årsmötet hålls på Bisslinge Gård torsdag den 14 oktober 2021 kl 13.

Alla medlemmar skall vid det här laget ha fått en inbjudan samt kopia på de gällande respektive föreslagna nya stadgarna via mejl. Medlemmar som inte har fått informationen via mejl ska kontakta Grindslanten GK info@grindslantengolf.se eller ringa 0708-41 86 41.

Du kan även granska nuvarande stadgar och de föreslagna nya stadgarna via följande länkar:

Nuvarande stadgar

Föreslagna nya stadgar