Bli medlem

Om du vill bli medlem i Grindslanten GK, mejlar du följande information till medlem@grindslantengolf.se

  • Namn
  • Gatuadress, postnummer och ort
  • Telefon
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Golf-ID (om du redan har ett)
  • Hcp

Skriv även om du vill ha Grindslanten GK som din hemmaklubb (ifall du är också medlem i andra golfklubbar!). Avgiften är 780 kronor för vuxen respektive 500 kronor för junior. Du kommer att få en faktura via e-post från FINQR AB som vi anlitar för fakturering. OBS! Dubbelkontrollera att rätt mejladress finns hos Min golf (mingolf.golf.se) så att fakturan verkligen kommer fram!

Till nya medlemmar återkommer vi via e-post med faktura/bekräftelse och välkomstbrev.

Kundnumret på din faktura/bekräftelse är även ditt golf-ID nummer, som behövs vid inloggning på ”Min golf”. Där registrerar du till exempel dina handicap-grundande golfrundor, uppdaterar dina adressuppgifter etc. Mingolf.golf.se ger dig också möjlighet att boka starttid på de flesta golfbanorna i Sverige.