Bli medlem

Om du vill bli medlem i Grindslanten GK, mejlar du följande information till medlem@grindslantengolf.se

  • Namn
  • Gatuadress, postnummer och ort
  • Telefon
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Golf-ID (om du redan har ett)
  • Hcp

Skriv även om du vill ha Grindslanten GK som din hemmaklubb (ifall du är också medlem i andra golfklubbar!). Avgiften är 780 kronor för vuxen respektive 500 kronor för junior och betalas in på Bankgiro 5043-2061. Glöm inte vid direkt inbetalning till Bankgirot att fylla i uppgifterna ovan så att det tydligt framgår vem betalningen avser!

Till nya medlemmar återkommer vi därefter per e-post med faktura/bekräftelse och välkomstbrev.

Kundnumret på din faktura/ bekräftelse är även ditt golf-ID nummer, som behövs vid inloggning på ”Min golf”. Där registrerar du till exempel dina handicap-grundande golfrundor, uppdaterar dina adressuppgifter etc.